Keputusan ke KPM / IKM / KKTM / MJII Sesi Julai 2016

 
SEMAKAN KEPUTUSAN KEMASUKAN KE KPM / IKM / KKTM / MJII SESI JULAI 2016  
No. Kad Pengenalan :    
* (Contoh : No. KP = 980101112121 )
 
   

*Pindaan Terkini Program Diploma KPM  
Berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Majlis MARA memutuskan adalah seperti berikut.  
   PROGRAM     TEMPOH
Diploma in Business Studies    2 ½ Tahun
Diploma in Accountancy    2 ½ Tahun
Diploma in Entrepreneurship    2 ½ Tahun
Diploma in Integrated Logistics Management    2 ½ Tahun
Diploma in International Business    2 ½ Tahun

Dibangunkan Oleh Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) Hakcipta Terpelihara © 2016 MAJLIS AMANAH RAKYAT